Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2014

wellnobodysperfect
wellnobodysperfect
8846 a577 390
Reposted fromweightless weightless viacouples couples
wellnobodysperfect
photo by ovvlsome
Reposted fromovvlsome ovvlsome viaeterycznie eterycznie
wellnobodysperfect
"W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą."
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
wellnobodysperfect
1134 cd29 390
Reposted frommariola mariola viafoodislove foodislove

February 04 2014

wellnobodysperfect
"panda ty głupia dziwko"
wellnobodysperfect
Staram się!
Wciąż się staram.
Idę na przód.
Szukam szczęścia.
Chyba znajduję.
Jesteś tak blisko.
Lecz wciąż jakby za daleko.
Ale się ułoży.
Jeszcze będziemy szczęśliwi.
Muszę dać nam szansę.
Nim wszystko odejdzie.
Bezpowrotnie.
Jak zawsze.
Samotność.
Puste wieczory.
Pusta skrzynka.
Puste serce.
A w nim tylko
Echem się odbijać
Będzie
Ciche błaganie
O miłość.
Reposted fromimsickofthishit imsickofthishit
wellnobodysperfect
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło.
Reposted fromtomowa tomowa viaimsickofthishit imsickofthishit
wellnobodysperfect
Zwiastunem końca miłości jest obojętność. W takich momentach pojawia się nowa miłość - uczucie do kogoś innego. Bo gdy się kocha naprawdę, nie ma miejsca na miłość 'zapasową'. Nie można kochać tak samo dwóch osób. Tak jak nie można kochać 'trochę'.
— Wojciech Pszoniak
Reposted fromtomowa tomowa viaimsickofthishit imsickofthishit
wellnobodysperfect
- Co się robi, kiedy człowiek zaczyna się bać, że wszyscy go zostawią? 
- Trzeba się postarać, żeby zostali. 
- A jeśli to niemożliwe albo nie umie się tego zrobić? (...) 
- Należy ich uprzedzić i samemu uciec, żeby nie trzeba było patrzeć, jak odchodzą.
— Jodi Picoult, Świadectwo prawdy
Reposted fromtomowa tomowa viaimsickofthishit imsickofthishit
wellnobodysperfect
Jesteś, nareszcie jesteś. Tak długo wyczekiwałam, pytałam drzew i kwiatów,kiedy we mnie zakwitniesz, rozrośniesz się i wypełnisz częścią siebie, nie miażdżąc mnie samej, jedynie dając nowe wytchnienie dla świata.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
wellnobodysperfect
3716 5273 390
Reposted bystellina43 stellina43
wellnobodysperfect
3602 7f1b 390
Reposted byarielunderthesea arielunderthesea
wellnobodysperfect
3455 09f9 390
Reposted byarielundertheseaweylsubsanniewolnik
wellnobodysperfect
3394 659f 390
Reposted bySalvoDalistellina43
wellnobodysperfect
wellnobodysperfect
3079 4de6 390
Reposted bymalablond malablond
wellnobodysperfect
3080 042d 390
Reposted byoneisdarkoneislightiwashopelesspodusiek
wellnobodysperfect
Ale ja, zanim będę mógł żyć w zgodzie z innymi ludźmi, przede wszystkim muszę żyć w zgodzie z sobą samym. Jedyna rzecz, jaka nie podlega przegłosowaniu przez większość, to sumienie człowieka.
— Nelle Harper Lee – Zabić drozda
Reposted fromsaphirka saphirka viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl